Thiết bị cắt lọc sét 1 pha VLP60-1P
Thiết bị cảnh báo ngoài AMC-1U
Thiết bị cảnh báo EXT- ALARM (Quạt)
Thiết bị cảnh báo AMC 3.0

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông báo các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty năm 2019 sẽ diễn ra vào vào 8h30 thứ Sáu ngày 28-06-2019

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông báo nghị quyết về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 của công ty năm 2019 dự kiến sẽ diễn ra cuối tháng 8 năm 2019

Công ty VITECO thông báo các nội dung họp Đại hội cổ đông năm 2019

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông báo các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty năm 2019 sẽ diễn ra vào vào 8h30 thứ Hai ngày 04-03-2019

VITECO thông báo kết quả đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO trân trọng thông báo kết quả đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty năm 2019

VITECO thông báo kết quả đại hội đồng cổ đông năm 2019

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO trân trọng thông báo kết quả đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2019

Thông báo lấy ý kiến cổ đông cho việc tăng vốn điều lệ Công ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông Công ty bằng văn bản cho việc tăng vốn điều lệ Công ty.

Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh Công ty VITECO

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông báo về việc thay đổi Giấy chứng nhận doanh nghiệp lần thứ 18

Thông báo về việc thay đổi văn phòng làm việc từ ngày 27/5/2019

Kính gửi Khách hàng và Đối tác của công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO. Công ty chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi văn phòng làm việc từ ngày 27/5/2019

Thông báo họp đại hội cổ đông thường niên năm 2018 , KQ bầu HĐQT , BKS

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO xin thông báo họp đại hội cổ đông thường niên của công ty năm 2018 vào ngày 08-06-2018 và kết quả bầu cử thành viên HĐQT , BKS

Bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO

Theo hướng dẫn của Tập Đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn Thông VITECO thông báo bán đấu giá số cổ phần của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO

Thông báo kết quả đấu giá cổ phần công ty VITECO

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội xin thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công ty Cổ phần Công nghệ viễn thông Viteco

Thông báo ngày đăng kí cuối cùng để tham dự đại hội cổ đông năm 2019

Thông báo ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông năm 2019 của công ty Cổ phần Công nghệ Viễn Thông VITECO

Thông tin tuyển dụng

- Kế toán tổng hợp
- Chuyên viên xuất nhập khẩu
- Chuyên viên lập trình Software và thiết kế Hardware
- Kỹ sư lắp đặt, bảo dưỡng thiết bị viễn thông
- Công nhân lắp đặt, bảo dưỡng thiết bị viễn thông

Liên hệ trực tiếp Anh Đức (Trưởng phòng Tổng hợp): 0912.318.490 để biết thêm chi tiết

>> Thông tin chi tiết
>> Tải Hồ sơ ứng viên