Tầng 4, Tòa nhà Thăng Long, số 98A Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3636 0657 máy lẻ 66, 65, 64
hoặc (024) 3636 0658 máy lẻ 66, 65, 64
Mail: thangpt@viteco.vn (Trưởng phòng Kinh doanh)