Chăm sóc khách hàng

Dịch vụ chăm sóc khách hàng là dịch vụ của công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO dành cho mọi khách hàng đang sử dụng dịch vụ, sản phẩm của công ty. Theo phương châm: "Lựa chọn của bạn luôn luôn đúng" đối với công ty chúng tôi. Chúng tôi thực hiện triển khai dịch vụ Chăm sóc khách hàng 24/7 (24 giờ trong một ngày, 7 ngày trong 1 tuần).