BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO là công ty cổ phần được chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước là Công ty Thiết bị Điện thoại thuộc Tổng công ty Bưu Chính Viễn thông Việt Nam nay là  Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam theo quyết định số 56/QĐ-BBCVT ngày 25/11/2004 của Bộ Bưu Chính Viễn Thông.

   

Trụ sở chính: Số 35 ngõ 61 Lạc Trung, P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

 

Ban tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.

 

Ban Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. 

 

Thông tin chi tiết xin xem TẠI ĐÂY.