Hà nội, ngày 14 tháng 02 năm 2019

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018

 

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO

Trụ sở chính: Số 35/61 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04 38 622 727              Fax: 04 36 360 023

 

Công ty Cổ phần công nghệ Viễn thông VITECO báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018

 

Xem chi tiết TẠI ĐÂY