Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2019

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông báo kết quả họp Đại hội cổ đông bất thường của công ty năm 2019

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO xin thông báo kết quả họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty năm 2019 đã diễn ra vào 8h30 thứ Sáu ngày 28-06-2019. Dưới đây là kết quả Đại hội cổ đông bất thường của công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO:

 

1. Biên bản Đại hội cổ đông bất thường Công ty: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

2. Nghị quyết phiên họp Đại hội Đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO: Quý vị xem chi tiết tại đây