Hà nội, ngày 19 tháng 07 năm 2021

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II

 

 kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2021

 

 

Chi tiết xem TẠI ĐÂY