THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội xin thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công ty Cổ phần Công nghệ viễn thông Viteco như sau:

 

-      Tổng số lượng cổ phần bán đấu giá: 765.000 cổ phần

 

-      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

 

-      Giá khởi điểm: 40.789 đồng/cổ phần

 

-      Tổng số nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 05 nhà đầu tư

 

-      Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 2.006.500 cổ phần, tương ứng 262,29% số cổ phần chào bán

 

-      Tổng số nhà đầu tư bỏ phiếu tham dự đấu giá: 05 nhà đầu tư

 

-      Tổng số lượng nhà đầu tư trúng đấu giá:  02 nhà đầu tư

 

-      Số lượng cổ phần đã bán được qua đấu giá: 765.000 cổ phần

 

-      Giá trúng đấu giá cao nhất: 40.890 đồng/cổ phần

 

-      Giá trúng đấu giá thấp nhất: 40.791 đồng/cổ phần

 

-      Giá đấu thành công bình quân: 40.811 đồng/cổ phần

 

-      Giá thanh toán của nhà đầu tư: Theo giá trúng đấu giá

 

-      Tổng số tiền thu được qua đấu giá:  31.220.608.500 đồng

 

Trân trọng thông báo./.