Thông tin tuyển dụng

Hiện nay công ty VITECO đang cần tuyển một số chuyên viên về hầu hết tất cả các lĩnh vực đặc biệt là kỹ sư về lắp đặt và bảo dưỡng thiết bị viễn thông ngoài ra còn có chuyên viên kinh doanh, chuyên viên Nhân sự,....