Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2020

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông báo Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO xin thông báo Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ diễn ra vào 8h30 thứ Sáu ngày 26-06-2020. Dưới đây là tài liệu để tham dự Đại hội cổ đông công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO:

 

 

1. Thư mời tham dự: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

3. Giấy đăng kí tham dự: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

4. Giấy ủy quyền tham dự: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

5. Đơn ứng cử tham gia Hội đồng quản trị: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

6. Nhóm cổ đông đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị : Quý vị xem chi tiết tại đây

 

7. Sơ yếu lý lịch của ứng viên tham gia Hội đồng quản trị: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

Xin trân trọng cảm ơn!!