Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông báo nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ diễn ra vào vào thứ 4 ngày 19-5-2021, chương trình bắt đầu từ 8h30.

Dưới đây là các tài liệu để tham dự Đại hội cổ đông công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO:

 

 

1. Thư mời tham dự: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

2. Giấy đăng kí tham dự: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

3. Giấy ủy quyền tham dự: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

 

4. Dự thảo Chương trình Đại Hội Cổ đông thường niên năm 2021: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

5. Sơ yếu lý lịch ứng viên vào BKS năm 2021: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

Xin trân trọng cảm ơn!!